Zelfkonfrontatiemethode

Het Zelfonderzoek is een prachtige, respectvolle en unieke manier om beroeps-, loopbaan- en levenskeuzes te ondersteunen in tijden van persoonlijke onzekerheid en verwarring. Voor mensen die worden geconfronteerd met motivatieproblemen of die verzeild raken in een burn-out is het soms lastig nog langer een lijn te zien in alle gebeurtenissen en ervaringen. Met het verlies van het gevoel van samenhang en consistentie zijn dikwijls mede de identiteit en de meeste overtuigingen van werknemers verwrongen en uit beeld geraakt.

Op zo'n moment kan een zelfonderzoek helpen om een aantal zaken opnieuw op een rij te zetten en vanuit een herschreven script, met nieuwe en frisse overtuigingen en doelen in het weer oppakken van de levensloop, een nieuwe sterke wind te laten waaien.

Zelfonderzoek

In een zelfonderzoek vertellen mensen het verhaal van hun leven. Recentelijke verhalen maar ook die van al wat langer geleden. Ook belangrijke zaken die nu een grote rol spelen komen aan de orde.

De coach helpt om gebeurtenissen en ervaringen krachtig samen te vatten. Vervolgens gaat de coachee onder aansturing van de begeleider op zoek naar de samenhang en ontstaat er bij de coachee van binnenuit meer zicht op de motieven van waaruit men handelt. Met name de relevante persoonlijke thema's worden zichtbaar, herkenbaar en bespreekbaar. Het wordt duidelijk hoe die positief of negatief hebben ingewerkt op de loopbaan en de relaties met anderen in werk en privé.

 

Na het verzamelen van al die kernachtige verhalen (in 'waardegebieden') worden de valide thema's uitgeselecteerd en uitgewerkt. Het resultaat is verbluffend en van blijvende duur! (zie: cliëntervaringen)

 

Meer informatie over de ZelfKonfrontatieMethode leest u op de site van de ZKM vereniging, sinds 1996 de branche- en belangenvereniging voor ZKM'ers, met zo'n 290 leden.

Zelfonderzoek