Tweede spoor trajecten

LM Loopbaanmanagement biedt door middel van functiecoaching en

re-integratietrajecten tweede spoor trajecten aan, die gericht zijn op het verbeteren van functioneren op het eigen werk of het verwerven van een nieuwe baan. Vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe energie worden nieuwe functiemogelijkheden ontdekt en strategische wegen benut om met het werk(veld) kennis te maken. Hiertoe wordt eerst middels competentieonderzoek en motivatieonderzoek getoetst op capaciteiten in combinatie met zingevende en motiverende aspecten binnen functies.

 

LM Loopbaanmanagement streeft naar verdieping en inzicht in persoonlijke factoren ter versteviging van persoonlijke overtuigingen en zelfvertrouwen.  De zelfkennismethode ZKM brengt in dit opzicht nieuwe en gezonde perspectieven op leven en werken.

 

Zodra alles goed 'op de kaart' staat, zal de arbeidsmarktcommunicatie aan de orde komen. Presentatie met behulp van een dynamisch CV en met optimaal gebruik van digitale instrumenten en sociale media zullen vol de aandacht krijgen.

 

De trajectduur varieert van een half jaar tot een jaar.