Loopbaanonderzoek en trajectbegeleiding

LM Loopbaanmanagement

Maakt u zich als werkgever zorgen over productiviteit of verzuim van bepaalde werknemers?

LM Loopbaanmanagement is gespecialiseerd in beroepsidentiteit, kwalificatie-beoordelingen en loopbaanstrategische keuzes bij medewerkers die met name tegen mentale grenzen zijn aangelopen.

LM Loopbaanmanagement onderzoekt en creëert openingen.

 

Welke onderstaande factoren zijn doorslaggevend en wat is de beste weg naar herstel.

Is cliënt zich bewust van haar of zijn persoonlijke thema’s, is de fysieke en mentale conditie op orde, zijn lifestylefactoren voldoende optimaal ingesteld, is er naast werk balans met sociale- en bewegingsontspanning en herstel en zit het werk inhoudelijk nog op het goede spoor. Waar liggen de fricties, spelen er omgevingsfactoren mee of is sprake van intern gelegen oorzaken?

LM Loopbaanmanagement schenkt in zijn modules en trajecten veel aandacht aan optimalisering van het prestatievermogen (vanuit hartslagvariabiliteitsmeting — Lifefiremethode), zelfbepaling en zelfreflectie (vanuit de Zelf Kennis Methode), interactieve vaardigheden (mindfulness) en doelbepaling (arbeidsmarktrelevante functies).

LM Loopbaanmanagement onderzoekt intellectuele factoren, cognitieve factoren, (eventueel neuro-psychologische criteria), persoonlijkheids-aspecten en motivationele aspecten.

LM Loopbaanmanagement biedt arbeidspsychologische onderzoeken aan en verzorgt trajectbegeleiding in de vorm van loopbaancoaching en tweede spoortrajecten. Het betreffen intensief trajecten voor de duur van meestal een half jaar.

 

LM Loopbaanmanagement werkt veel samen met Rommy Hutting/Sense Aandachttraining, Ploni Nieboer (TTI SI gedragsstijl en motivatie-analyse), Michiel Jongeneel (bewegingswetenschapper UCPG m.b.t. Lifefiremeting) en diverse andere paramedische disciplines (osteopathie Erik van Wattum, ergotherapie/Cesar B. de Wolff).

Loopbaanonderzoek

en trajectbegeleiding

Loopbaanonderzoek

en trajectbegeleiding